Dagplejen

Gitte Kirketerp-Møller

Dagplejer Profil

 

Om mig

Jeg hedder Gitte og jeg er født i 1975. Jeg bor sammen med mine to drenge, som er fra 2004 og 2007, i Voldtofte/Flemløse i landlige omgivelser.

Jeg blev uddannet pædagogisk assistent i 2000 og jeg har arbejdet som dagplejer siden 2004.

 

Som dagplejer lægger jeg vægt på/mine værdier

For mig er det vigtigt at tilbyde børnene en rolig og tryg hverdag. En hverdag på børnenes præmisser med aktiviteter og udfordringer tilpasset det enkelte barn, så det oplever at lykkes. At børnene lærer at respektere og drage omsorg for hinanden, finder jeg også meget vigtigt. Derudover skal de have oplevelsen og følelsen af, at være en vigtig del af gruppen. Derfor får børnene små opgaver som f.eks. at dække bord, finde frem fra køleskabet, hente deres ble i skabet, fordre hestene med gulerødder osv. Små opgaver som giver barnet følelsen af at kunne –og at gøre en forskel.

Jeg har en stor grund og jeg har derfor mulighed for, at have en masse dyr som børnene sætter stor pris på. Også her er respekt og omsorg vigtig, og jeg oplever ofte at der falder en helt naturlig ro over børnene i samspillet med dyrene. Det er selvfølgelig altid sammen med mig.

 

En typisk dag i min dagpleje

Naturen bliver ofte omdrejningspunktet i hverdagen idet vi er meget ude og går ture i skoven, leger i haven eller går på opdagelse. Men også de kreative ting vi arbejder med tager ofte udspring i årstiden f.eks. bladkranse, brændenældeboller, juledekorationer m.m.

Jeg har selvfølgelig også fokus på sprog og læring. Vi synger, ”snakker bøger” (dialogisk læsning), øver motorikken ved at gynge, kravle, trille og hoppe. Jeg har desuden forskellige kufferter med sprog, farver, sang, tal og figurer som børnene elsker og lærer en masse af via leg. Og lige præcis legen er så vigtig, det skal være sjovt!

 

Højtider

Fastelavn, påske og jul er højtider som vi særligt hygger os med. Både i forhold til de kreative aktiviteter, snakken i det daglige, men også de mange traditioner som er forbundet hermed stifter vi bekendtskab med. Det kan fx. være julefrokost, julebag, tøndeslagning, besøg af påskehare, snak om kyllinger osv.

 

Uddannelse/kurser

Jeg er uddannet pædagogisk assistent (PGU) i 2000 og jeg har arbejdet som dagplejer siden 2004. Herefter har jeg løbende deltaget i diverse kurser f.eks. motorik, sprogudvikling, førstehjælp, babytegn m.m.

 

Husdyr

En hund, tre katte, tre moskusænder og to heste.

 

Legestue

Hver tirsdag er vi i helddagslegestue i Glamsbjerg – ”Hytten”, ved siden af Uglebo Børnehave. Vi er fem dagplejere som mødes i gruppen der hedder Stjernerne.

Her lærer børnene at indgå i en større gruppe, hvilket er en vigtig egenskab ved børnehavestart. De får et godt kendskab til de andre dagplejere og børn, hvilket er en stor fordel i forhold til gæstepleje.

Vi besøger jævnligt børnehaven som naturligt bliver en del af ”Hyttelivet”.

At vi er flere voksne sammen giver os også mulighed for, at dele os op i mindre grupper og fordybe os i længere tid. Derfor er det ofte de større projekter vi kan lave i denne sammenhæng.