Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Udvikling

Udvikling i vores pædagogiske praksis betyder:

  • At vi voksne skaber læringsmiljøer for børnene svarende til deres nærmeste udviklings zone, hvorved de opnår nye færdigheder.
  • At vi voksne er gode til at inspirere børnene og være en del af deres leg og aktiviteter.
  • At vi voksne har fokus på børnenes selv igangsatte lege, deres medfødte nysgerrighed og egen videre lyst til selv at eksperimenterer.

 

Praksisfortælling fra børnenes dagligdag:

 

Marcus og pædagogen er på vej til kryberummet, hvor Marcus skal have sin middagslur. Han har i flere dage snakket om, at han gerne selv vil kravle op ad stigen til krybben, men har ikke turde når han kom derned.

Pædagogen opmuntrer ham til at prøve igen og lover at stå lige bagved og passe godt på ham.

Marcus prøver forsigtigt et par trin, men kommer til at tage for mange trin af gangen, så det bliver svært at finde balancen. Pædagogen hjælper ham til at tage et trin af gangen, så det bliver lettere for ham. Marcus prøver til flere gange og det lykkedes ham selv at komme helt op og sætte sig i krybben. Marcus stråler og er meget glad og stolt. Pædagogen roser Marcus for, at han selv kom hele vejen op. Det var rigtig flot.

Det var en stor sejr og efterfølgende, har han hver eneste dag set frem til at kravle op af stigen selv.

 

Et vuggestuebarn i trivsel lærer noget nyt hele tiden, der er forskellige måder at barnet lærer og erfarer på. I ovennævnte eksempel er det i interaktion med pædagogen, som støtter, guider og udfordrer barnet tilpas. Der er mange andre måder barnet lærer på.