Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Trivsel

Trivsel i vores pædagogiske praksis betyder:

  • At vi voksne arbejder bevidst med at være omsorgsgivende og tryghedsskabende for barnet.
  • At vi voksne har fokus på at kommunikere og være i dialog med børn og forældre på en åben og anerkendende måde.
  • At vi voksne er opmærksomme på barnet og tager ansvar for barnets trivsel og tilrettelægger, i vides mulig udstrækning, vores hverdag og praksis ud fra barnet behov og udvikling.
  • At børnene føler sig inkluderet i fællesskabet og via medbestemmelse oplever ejerskab i dagligdagen.

 

Praksisfortælling fra børnenes dagligdag:

 

Børnene er lige blevet færdige med formiddagsmaden, og går i gang med at lege. Astrid går lidt rundt for sig selv og har svært ved at komme i gang med legen. To piger leger sammen med køkkentingene, og andre børn leger med Lego.

Astrid cirkler omkring dem, men de mange børn omkring hende, gør det svært at falde ind i legene.

 

Vi ved af erfaring, at Astrid leger bedst, når der er få børn og ro omkring hende. Pædagogen vælger derfor at dele børnene og tager en gruppe med i motorikrummet, så der kun er de tre piger tilbage.

Astrid begynder at slappe mere af og pædagogen hjælper Astrid med at komme ind i køkken-legen sammen med de to andre.

Hun liver op og deltager i legen. Legen udvikler sig og alle byder ind, de griner og hygger sig og er længe fordybet.

 

Det er en pædagogisk opgave at fokusere på trivsel. At skabe trivsel ved nærhed og tilknytning samt at blive set og hørt. At give barnet passende udfordringer og hjælpe barnet til at være nysgerrig og undersøgende.

Lære barnet, at det gennem egen deltagelse kan bidrage til egen trivsel, det giver selvværd og en god selvfølelse.