Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Udvikling

Udvikling i vores pædagogiske praksis betyder:

 

  • At voksne skaber læringsmiljøer for børnene svarende til deres nærmeste udviklings zone, hvorved de opnår nye færdigheder.
  • At voksne har fokus på lege, som børnene selv har igangsat, da det styrker deres medfødte nysgerrighed og lyst til selv at eksperimenterer.

 

Praksisfortælling fra børnenes dagligdag:

 

I et børnehus havde vi planer om, at børnene skulle spise i aldersopdelte grupper. 

Det lykkedes vi ikke med! De yngste havde ikke nogle at se op til, og de ældste havde ikke nogle, de skulle være rollemodeller for.

 Vi besluttede derfor at lave blandede spisegrupper. Vi lærte af vores fejl - den pædagogiske praksis blev ændret og udviklet.

 I den daglige dialog med forældrene står vi ved vores pædagogiske faglighed og er ærlige og åbne omkring, hvordan vi oplever det enkelte barns udvikling. Vi får på den måde et fælles udgangspunkt, som danner baggrund for arbejdet med det enkelte barn.