Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

trivsel

Trivsel i vores pædagogiske praksis betyder:

  • At voksne arbejder bevidst med at give børnene omsorg, tryghed og glæde i deres børnehaveliv.
  • At voksne har fokus på at kommunikere med børnene på en åben og anerkendende måde.
  • At voksne er opmærksomme på børnene, de tager ansvar for deres trivsel og er parate til at tage hensyn så barnet føler sig set, hørt og forstået.
  • At børnene føler sig inkluderet i fællesskabet og via medbestemmelse oplever ejerskab i dagligdagen.

 

 Praksisfortælling fra børnenes dagligdag:

 

Alle børn var ved at være færdige med at spise deres medbragte mad, og derefter skulle alle børn på legepladsen.

En dreng i børnegruppen havde det særligt svært ved skift i dagligdagen, - specielt når alle skulle tage deres overtøj på i garderoben på en gang. Han fik derfor lov til at gå fra bordet, da han var færdig med sin mad for at tage tøj på i ro og mag.

En anden dreng i gruppen havde det svært, når der var mange i garderoben. Han spiste meget langsomt, og kunne derfor ikke nå i garderoben før de andre. Han fik derfor mulighed for at tage sit tøj på inde på stuen - væk fra alt tumulten i garderoben.

Det lykkedes begge børn at komme på legepladsen uden råb, skrig, slåskampe og dårlige oplevelser.