Børnehaven Uglebo

Uglehulen

Hos vores 4-5 årige børn, er der fuld drøn på udvikling af venskaber, sproget og kropslig udfoldelse, kognitiv læring og det at være selvhjulpen.

Vi slår koldbøtter ned af bakken, det går bare stærkt, og det kilder i maven.....jeg må lige prøve igen og igen og ..
Stolte piger i legehus. Vi er Uglehule piger......

Vi øver og øver og vi udvikler vores selvværd, egne og vennernes grænser. Vi øver os i venskaber og sociale relationer og kompetencer - og alle børn prøver sig selv af i mange, mange nye sammenhænge.
Børnenes kognitive, sproglige, sociale, motoriske og matematiske kompetencer understøttes og udvikler sig hver eneste dag.  Vi øver det at være selvhjulpne, og vi udvikler vore selvværd og egne grænser i samspil med vore kammerater og kompetente voksne. 


Her sprudles af livsglæde, nysgerrighed og barnet glæde ved at det oplever, det udvikler nye kompetencer.
Som personale tager vi barnets perspektiv alvorligt og børnenes ideer inddrages og anvendes i hverdagen; så børnene oplever sig værdifulde og at de har noget vigtigt at bidrage med til fællesskabet - og at alle deres kammerater, også har noget betydningsfuldt at bidrage med. Vi er forskellige og vil sommetider noget forskelligt - og alligevel kan vi godt være gode venner og kammerater. 

Vi afprøver vores færdigheder, øver os på nye, eksperimenterer og udvikler os.

Vi afprøver egne grænser og både "gamle" og nye venskaber, vi giner, synger, er kreative og vi bygger og konstruerer en masse, både med togbaner, magneterne, lego og mange andre spændende materialer. 

Vi leger rollelege, både i motorikrummet, i danserummet og køkkenkrogen, men også med biler, dyr, borgen, lego og meget, meget andet.

Vi deltager i tilberedning af eftermiddagsmaden til hinanden og vores venner på Reden og på Springbrættet, og vi kan nu en masse selv, så vi hjælper også af og til de yngste børn på legepladsen...og vi beundrer stadig alt det de "store" på Springbrættet kan.

Vi kan en masse og vil en masse, vi eksperimenterer og lever livet fuldt ud, mens vi finder ud af en masse undervejs.

"Se hvad jeg kan, se hvad jeg kan, det plejer jeg ellers ikke at ku´"...det passer lige på os på Uglehulen.